УМОВИ ТА ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

Дякуємо за відвідування сайту ВЕКТОР нерухомість. Будь ласка, перед користування сайтом ознайомтеся з цими Умовами та правилами користування сайтом (надалі – Умови та правила). Умови та правила становлять собою договір приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України.

Використовуючи сайт Ви підтверджуєте, що належним чином ознайомилися з Умовами та правилами, розумієте їх зміст, погоджуєтеся з Умовами та правилами, та приймаєте їх беззастережно. У випадку, якщо Ви не погоджуєтеся з Умовами та правилами користування сайту (в цілому або з їх окремими положеннями) – будь ласка, припиніть використання сайту.

ВИЗНАЧЕННЯ

 • Користування сайтом (використання сайту) – перегляд інформації та інших матеріалів, розміщених на сайті, для некомерційного використання. На сайті також є можливість залишати (розміщувати) коментарі та отримувати повідомлення, що теж становить собою користування сайтом (використання сайту).
 • Користувач – будь-яка особа, яка користується сайтом відповідно до цих Умов та правил.
 • Сайт – вебсторінка (вебсторінки) за посиланням https://vector.ks.ua/.
 • Адміністрація сайту – особа, уповноважена стежити за працездатністю сайту, а також власник сайту.

КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

 • Користування сайтом здійснюється відповідно до п. 1.1. Умов та правил, преамбули, а також інших положень Умов та правил.
 • Використання сайту з метою розміщення новин, інформації про об’єкти нерухомого майна, що здаються в оренду, продаються, будуються та/або будуватимуться на території України, а також будь-яке використання з комерційною метою (для прикладу, але не обмеження, розміщення реклами тощо) не регулюється цими Умовами та правилами, а узгоджується додатково.
 • Адміністрація сайту залишає за собою право видаляти будь-яку інформацію, яка, на її думку, порушує норми моралі, громадського порядку, права будь-яких осіб, суперечить вимогам законодавства та інших нормативно-правових актів тощо.

РОЗМІЩЕННЯ КОМЕНТАРІВ

 • Розміщення коментарів на Сайті можливе у спеціально відведених для цього полях, що позначаються відповідною вказівкою (наприклад, «Залиште коментар», «Введіть свій коментар сюди» тощо).
 • Для розміщення коментаря потрібно вказати свої дійсні та актуальні дані, які вимагаються. При цьому, користувач зобов’язується при реєстрації не вказувати дані третіх осіб.
 • При розміщенні коментаря є можливість обрати отримання повідомлень з використанням електронної пошти про нові коментарі та/або дописи, розміщені на сайті. Для цього потрібно поставити відмітку біля відповідної вказівки до того, як користувач натисне кнопку для розміщення коментаря.
 • Для розміщення коментаря потрібно натиснути кнопку “Додати коментар”. В такому разі він стане доступним (опублікованим) на сайті для всіх користувачів.
 • Розміщуючи коментарі кожен користувач гарантує та зобов’язується не порушувати права інших осіб, норм моралі, правил громадського порядку, вимог законодавства та інших нормативно-правових актів.
 • Користувач вправі використовувати та/або зазначати на сайті персональні дані та/або іншу інформації третіх осіб у будь-який спосіб тільки у разі явної належної згоди у належній формі суб’єкта персональних даних та/або власника іншої інформації відповідно.

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 • Цей сайт, зокрема його фронтенд та бекенд частини є об’єктами авторського права та не підлягають копіюванню, відтворенню, переробці, адаптації тощо без дозволу правовласника на це.
 • Матеріали, розміщені на сайті, є об’єктами права інтелектуальної власності (для прикладу, але не обмеження, текст, зображення, ілюстрації, фото є об’єктами авторського права і охороняються як такі відповідно до чинного законодавства України, торговельні марки також охороняються згідно з законодавством). Власником таких прав інтелектуальної власності можу бути або Адміністрація сайту, або будь-яка інша особа. Користувачі не повинні порушувати права інтелектуальної власності будь-яких осіб. Відсутність знаку охорони авторського права, або вказівки на те, хто є власником відповідних прав інтелектуальної власності, або будь-якого іншого попереджувального маркування не вказує на те, що відповідний об’єкт не наділений відповідною правовою охороною.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

 • Внесення персональних даних на сайті необхідне виключно для розміщення коментарів, отримання повідомлень про нові коментарі та/або дописи, а також для контактування з Адміністрацією сайту.
 • Вносячи свої персональні дані особа надає згоду на їх обробку.
 • Користувачі не повинні надавати або розміщувати на сайті персональні дані будь-яких третіх осіб без їх згоди на це.
 • Мета обробки персональних даних – ідентифікація особи, яка розміщує коментар на сайті, надіслання повідомлень про нові коментарі та/або дописи, комунікація за запитом користувача та будь-яка інша комунікація (для прикладу, але не обмеження, надіслання рекламних, маркетингових матеріалів тощо).

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УМОВ ТА ПРАВИЛ

 • Адміністрація сайту зберігає за собою право вносити зміни до цих Умов та правил в односторонньому порядку. Оновлені Умови та правила розміщуватимуться на сайті. Адміністрація сайту не бере на себе зобов’язання додатково розміщувати на сайті інформацію про внесення змін до Умов та правил, а також повідомляти користувачів окремо. Користувач зобов’язаний систематично ознайомлюватися з Умовами та правилами для відстежування внесення змін та ознайомлення з ними.
 • У разі непогодження користувачем зі внесеними змінами – він зобов’язаний негайно припинити використання сайту.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • Адміністрація сайту не несе відповідальності за актуальність, точність, достовірність, своєчасність і повноту інформації та інших матеріалів (зображень, фотографій, ілюстрацій тощо), які публікуються користувачами, третіми особами або Адміністрацією сайту на сайті.
 • Адміністрація сайту не несе відповідальності за актуальність, точність, достовірність, своєчасність і повноту відомостей, що вказуються користувачами при реєстрації.
 • Адміністрація сайту не несе відповідальності за будь-які помилки і неточності, які можуть бути виявлені в інформації та будь-яких інших матеріалах, розміщених на сайті.
 • Адміністрація сайту не несе відповідальності за зміст та характер інформації, розміщеної користувачами на сайті, зокрема, у коментарях, у тому числі, але не виключно, за її відповідність нормам моралі, громадському порядку, вимогам закону тощо.
 • Адміністрація сайту не несе відповідальності за можливі протиправні дії користувачів стосовно один одного або третіх осіб, або третіх осіб щодо користувачів.
 • Адміністрація сайту не несе відповідальності за будь-яку шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли у зв’язку з користуванням cайтом або у зв’язку з неможливістю його використання.
 • Адміністрація cайту не несе відповідальності за будь-яку шкоду (пряму, непряму, майнову, фінансову, моральну та/або будь-яку іншу), яка може бути заподіяна шляхом використання інформації, розміщеної на cайті.
 • Адміністрація cайту не несе відповідальності за використання та змістовне наповнення інформації, розміщеної на будь-яких інших сайтах, на яких знаходиться реклама сайту та/або посилання на сайт, та/або посилання на які та/або реклама яких розміщена на сайті.
 • Адміністрація cайту не несе відповідальності за розміщення персональних даних та/або іншої інформації третіх осіб на сайті користувачами або іншими особами без згоди суб’єкта персональних даних та/або власника такої інформації.
 • Адміністрація сайту не несе відповідальності за наслідки використання користувачами інформації та інших матеріалів, розміщених на сайті.
 • Адміністрація сайту не несе відповідальності за невідповідність використання сайту очікуванням користувача.
 • У зв’язку з тим, що користування сайтом відбувається в мережі Інтернет, це несе за собою додаткові ризики, на які Адміністрація сайту вплинути не може. Тому адміністрація сайту не несе відповідальності за настання таких ризиків та їх наслідки (для прикладу, але не обмеження, перебоями, помилками в роботі сайту тощо).
 • Користувач самостійно несе відповідальність за порушення прав особи, спричинені наданням (або розміщенням на сайті, або використанням у будь-який інший спосіб) інформації про таку особу, або наданням (або розміщенням на сайті, або використанням у будь-який інший спосіб) будь-якої іншої інформації такої особи, або будь-якої іншої шкоди, заподіяної його діями або бездіяльністю. У разі, якщо інший користувач пред’являє Адміністрації сайту (або будь-кому з Адміністрації сайту) будь-які претензії та/або вимоги стосовно цього в судовому або в позасудовому порядку, такий користувач зобов’язується компенсувати Адміністрації сайту всі витрати, понесені нею у зв’язку з пред’явленням таких претензій та/або вимог.

ЗВ’ЯЗОК З АДМІНІСТРАЦІЄЮ САЙТУ

 • У разі виникнення будь-яких запитань користувач вправі сконтактувати з Адміністрацією сайту надіславши електронного листа за електронною адресою info@vector.ks.ua.

ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Адміністрація сайту вправі вносити зміни до інформації та матеріалів, розміщених на сайті в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення.
 • Функціонування сайту може бути призупинено або припинено без попереднього повідомлення.
 • Слова, вжиті в однині, стосуються також і множини, і навпаки, якщо тільки числівник, вжитий щодо такого слова, не вказує на інше.
 • Слова, вжиті в певному роді, стосуються будь-якого роду, якщо інше не випливає з контексту.
 • Користувачі повинні не вчиняти жодних дій або бездіяльності, спрямованих на перешкоджання належній роботі сайту.

Порівняйте списки

Порівняйте